Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2018) Надмірна маса тіла й ожиріння як важливі фактори ризику цитостатик-індукованих уражень печінки у хворих на гострі лейкемії Анотація   PDF
I. M. Skrypnyk, G. S. Maslova
 
№ 3-4 (2018) Науково-практична конференція «Профілактика та лікування неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук» в рамках «Школи терапевтів імені Л. Т. Малої» Подробиці   PDF
O. V. Kolesnikova, A. O. Nesen, N. A. Yaryna, V. V. Riabukha, O. M. Kolesnikova
 
№ 1 (2019) Нові можливості патогенетичної терапії остеоартрозу Анотація   PDF
T. M. Bentsa
 
№ 4 (2019) Новий підхід до лікування хронічної серцевої недостатності: в центрі уваги — інгібітори SGLT2 Анотація   PDF (Русский)
I.G. Kravchenko, Yu.S. Rudyk, O.O. Medentseva
 
№ 2 (2019) Ожиріння в розвитку ішемічної хвороби серця (за даними популяційних досліджень) Анотація   PDF
Ye. Ya. Nikolenko, O. V. Martynenko
 
№ 3-4 (2018) Ожиріння, цукровий діабет і онкопатологія: популяційні й патогенетичні аспекти Анотація   PDF (Русский)
V. A. Chernyshov
 
№ 1 (2018) Особливості антиоксидантного захисту та його корекція при коморбідному перебігу цукрового діабету 2 типу та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Анотація   PDF (Русский)
O. A. Oparin, A. G. Oparin, A. A. Kudriavtsev
 
№ 1 (2019) Особливості впливу нікотинової кислоти на стан фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на діабетичну нефропатію Анотація   PDF
I. I. Topchii, Yu. S. Yakimenko, V. Yu. Galchinska, P. S. Semenovykh, A. V. Tumka
 
№ 1 (2020) Особливості гомеостазу цитокератину-18, гідрогену сульфіду, гомоцистеїну та їх роль у механізмах взаємообтяження та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок  Анотація   PDF
O.S. Khukhlina, A.A. Antoniv, Z.Ya. Kotsiubiichuk
 
№ 1 (2018) Особливості клінічних проявів та лікування захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на цукровий діабет Анотація   PDF
I. M. Skrypnyk, T. O. Radionova
 
№ 2 (2018) Особливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
L. V. Zhuravlyova, Т. S. Butova, V. O. Shevchenko
 
№ 3-4 (2018) Особливості маркерів пошкод­ження печінки та ліпідного спектра крові у пацієнтів з неалкогольним стеатогепатитом, остеоартрозом та ожирінням Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, O. D. Liakhovych, O. S. Voyevidka, L. V. Kaniovska, O. V. Kaushanska
 
№ 1 (2020) Особливості патогенетичних механізмів остеоартрозу у коморбідності з хронічним панкреатитом на тлі метаболічного синдрому Анотація   PDF
T.M. Khristich, D.O. Hontsariuk
 
№ 2 (2019) Особливості перебігу серцевої недостатності у хворих з нетоксичним зобом: клінічні аспекти Анотація   PDF
S. M. Pyvovar
 
№ 1 (2019) Особливості показників добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу, ускладнену геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду Анотація   PDF
O. V. Tkachyshyn
 
№ 1 (2018) Особливості психоемоційного стану у респондентів з вегетативною дисфункцією на прикладі абітурієнтів медичного університету Анотація   PDF
O. I. Masik, S. I. Ponina
 
№ 3-4 (2018) Особливості пуринового метаболізму при різних формах подагричного артриту та нефропатії Анотація   PDF (Русский)
O. V. Syniachenko, М. V. Iermolaieva, D. M. Fedorov, V. V. Pylypenko
 
№ 3-4 (2018) Особливості ремоделювання серця у хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, залежно від поліморфізму Lys198Asn гена ендотеліну-1 Анотація   PDF
O. V. Petyunina, M. P. Kopytsya, V. Yu. Galchinska, L. L. Pietienova
 
№ 3 (2019) Оцінка особливостей змін та діагностичної інформативності цитокінового профілю в осіб молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, що протікає на тлі автоімунного запалення Анотація   PDF
T.M. Pasiieshvili
 
№ 1 (2019) Оцінка стану вентиляційної функції легень за розвитку легеневої гіпертензії у хворих на бронхіальну астму у взаємозв’язку з порушеннями ендотелій-залежної вазодилатації Анотація   PDF (Русский)
A. L. Alyavi, D. A. Rahimova, Sh. Sh. Tillaeva, Z. T. Sabirzhanova
 
№ 1 (2019) Підвищення ефективності лікування гіпертонічної хвороби та ожиріння шляхом індивідуальної корекції харчової поведінки Анотація   PDF
G. D. Fadieienko, Ya. V. Nikiforova
 
№ 2 (2018) Патогенетична роль дисбіозу товстої кишки у патогенезі взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv
 
№ 2 (2019) Персоналізовані підходи до первинної профілактики серцево-судинних захворювань Анотація   PDF
G. D. Fadieienko, G. S. Isayeva, V. Yu. Halchinska, Т. M. Bondar
 
№ 2 (2018) Поліморфізм гена β1-адренорецепторів та віддалений прогноз хворих із серцевою недостатністю Анотація   PDF
S. M. Pyvovar, Yu. S. Rudyk, T. V. Lozyk, O. B. Krotova
 
№ 1 (2018) Поліморфні варіанти A1166C гена АТІІR1 у хворих на серцево-судинну патологію Анотація   PDF
O. V. Petyunina
 
51 - 75 з 102 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>