Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2 (2018) Вплив фактора куріння при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби серця Анотація   PDF (Русский)
О. M. Kolesnikova, O. O. Krakhmalova
 
№ 3-4 (2018) Гіполіпідемічна ефективність пробіотика Lactobacillus plantarum у пацієнтів з ішемічною хворобою серця Анотація   PDF
V. P. Shipulin, V. V. Chernyavsky, A. V. Neverovsky, L. M. Parunyan
 
№ 1 (2019) Гіпоурикемічна ефективність синбіотика в комплексному лікуванні хворих на подагру Анотація   PDF
V. Е. Kondratiuk, O. M. Tarasenko, L. V. Natrus, I. G. Ponomarova
 
№ 2 (2019) Галектин-3 — новий біомаркер хронічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою Анотація   PDF
O. A. Oparin, A. S. Vnukova
 
№ 2 (2019) Гендерні відмінності впливу комбінованої антигіпертензивної терапії на показники артеріальної гемодинаміки, судинної жорсткості та структурно-функціонального стану серця у хворих на неускладнену артеріальну гіпертензію віком до 65 років Анотація   PDF
K. P. Lazarieva
 
№ 4 (2019) Динамічні зміни метаболічних показників під впливом комбінованої терапії у хворих на гіпертонічну хворобу, що протікає на тлі супутнього цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу Анотація   PDF
V.D. Nemtsova, V.V. Zlatkina, I.A. Ilchenko
 
№ 1 (2018) Досвід антикоагулянтної терапії у пацієнтів з тромбоемболією легеневих артерій Анотація   PDF
S. D. Bablyak, Yu. S. Rudyk, A. F. Faynyk
 
№ 2 (2019) Дослідження нового показника автоімунного навантаження в генезі цукрового діабету 1 типу Анотація   PDF
Z. V. Оsadchuk, Н. R. Akopyan, Yu. M. Vendzylovych, N. R. Danylevych, N. I. Kitsera, І. B. Коvaliv, O. V. Novosylna
 
№ 2 (2018) Ефективність диференційованої терапії блокаторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів із серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу Анотація   PDF
Yu. S. Rudyk, О. О. Medentseva, I. G. Kravchenko, Т. V. Lozyk
 
№ 2 (2019) Ефективність застосування мебікару в корекції психоемоційного фону у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з постійною формою фібриляції передсердь Анотація   PDF
L. V. Seredyuk, I. P. Vakalyuk, G. V. Kernyakevich, N. M. Kulayets
 
№ 1 (2020) Ефективність та особливості застосування полікомпонентних метаболіто- та імунотропних засобів у комплексному лікуванні хворих на синдром хронічної втоми Анотація   PDF
O.I. Voloshyn, B.P. Senyuk, L.O. Voloshyna
 
№ 1 (2019) Життя і доля творця вітчизняного інсуліну В. М. Когана – Ясного (до 130-річчя з дня народження) Подробиці   PDF
V. M. Lisovyi, M. P. Boychak, Zh. V. Pertzeva
 
№ 1 (2018) Звіт про роботу Експертної проблемної комісії «Терапія» МОЗ та НАМН України за II півріччя 2017 року Анотація   PDF
V. A. Chernyshov
 
№ 3 (2019) Зв’язок між рівнем пролактину, порушеннями сну й ефективністю корекції глікемії у пацієнтів з поєднаним перебігом гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу Анотація   PDF (Русский)
O.О. Buriakovska, G.S. Isayeva
 
№ 1 (2019) Зв’язок макрофагінгібуючого фактора з клініко-анамнес­тични­ми показниками хворих на інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST Анотація   PDF
O. V. Petyunina, M. P. Kopytsya, A. V. Kobets
 
№ 2 (2018) Зв’язок поліморфізму G894T гена eNOS із розвитком патології пародонта у хворих з бронхокардіальними захворюваннями Анотація   PDF
N. Yu. Emelyanova, V. Yu. Galchinskaya, T. М. Bondar
 
№ 1 (2019) Здорове старіння: медико-біологічні та соціально-економічні аспекти Анотація   PDF
O. E. Zaprovalna, O. V. Kolesnikova
 
№ 2 (2018) Значущість неінвазивної оцінки підвищення тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, гіпертрофією лівого шлуночка, симптомами серцевої недостат­ності та збереженою фракцією викиду в реальному житті Анотація   PDF
K. M. Amosova, O. V. Vasylenko, Yu. V. Rudenko, A. B. Bezrodniy, G. V. Mostbayer, K. I. Cherniaieva, I. V. Prydkiy, Yu. О. Sychenko, I. I. Gorda, A. V. Sablin, N. V. Melnichenko, T. O. Yarema, Yu. M. Yeroshkin, N. A. Kononenko
 
№ 1 (2019) Кардіопротекторний та антиатерогенний вік-залежний фактор диференціації росту-11 у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з ожирінням Анотація   PDF
S. M. Koval, I. O. Snihurska, D. K. Miloslavsky, M. Yu. Penkova, V. Yu. Galchinska, O. M. Schenyavska
 
№ 4 (2019) Ключові положення Європейського клінічного протоколу (Хорватія) щодо медикаментозного лікування гострої респіраторної інфекції в амбулаторній практиці та викладанні Анотація   PDF
L.S. Babinets
 
№ 4 (2019) Комплексна терапія хворих, що страждають на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з урахуванням особливостей психосоматичних порушень та окислювального стресу Анотація   PDF (Русский)
A.G. Oparin, О.A. Oparin, A.A. Kudriavtsev
 
№ 1 (2019) Корекція показників ротової рідини у хворих з бронхокардіальною патологією Анотація   PDF
N. Yu. Emelyanova
 
№ 3 (2019) Кореляційні зв’язки між клініко-анамнестичними характеристиками та біохімічними показниками метаболізму кісткової тканини з коморбідністю хронічного панкреатиту та артеріальної гіпертензії Анотація   PDF
T.I. Viun
 
№ 3 (2020) Лімфопроліферативні захворювання крові як причина патологїі печінки Анотація   PDF
H. A.  Dorogavtseva
 
№ 3 (2019) Лабіальний герпес: погляд на проблему, варіанти оптимізації зовнішньої терапії Анотація   PDF (Русский)
A.S. Chernovol
 
26 - 50 з 123 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>