Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (2018) Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз легень Анотація   PDF (Русский)
V. K. Gavrysyuk, E. О. Merenkova, G. L. Gumeniuk, O. V. Bychenko
 
№ 2 (2018) Васкулоендотеліальний фактор росту А та поліморфізм G634C гена ВЕФР-A у хворих на гострий інфаркт міокарда Анотація   PDF
M. P. Kopytsya, I. M. Kutya
 
№ 1 (2018) Видатні постаті, сторінки історії та співпраці харківських державних установ Національної академії медичних наук України Анотація   PDF
G. D. Fadieienko, D. K. Miloslavsky
 
№ 2 (2018) Вплив фактора куріння при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та ішемічної хвороби серця Анотація   PDF (Русский)
О. M. Kolesnikova, O. O. Krakhmalova
 
№ 1 (2018) Досвід антикоагулянтної терапії у пацієнтів з тромбоемболією легеневих артерій Анотація   PDF
S. D. Bablyak, Yu. S. Rudyk, A. F. Faynyk
 
№ 2 (2018) Ефективність диференційованої терапії блокаторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у пацієнтів із серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2 типу Анотація   PDF
Yu. S. Rudyk, О. О. Medentseva, I. G. Kravchenko, Т. V. Lozyk
 
№ 1 (2018) Звіт про роботу Експертної проблемної комісії «Терапія» МОЗ та НАМН України за II півріччя 2017 року Анотація   PDF
V. A. Chernyshov
 
№ 2 (2018) Зв’язок поліморфізму G894T гена eNOS із розвитком патології пародонта у хворих з бронхокардіальними захворюваннями Анотація   PDF
N. Yu. Emelyanova, V. Yu. Galchinskaya, T. М. Bondar
 
№ 2 (2018) Значущість неінвазивної оцінки підвищення тиску наповнення лівого шлуночка у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, гіпертрофією лівого шлуночка, симптомами серцевої недостат­ності та збереженою фракцією викиду в реальному житті Анотація   PDF
K. M. Amosova, O. V. Vasylenko, Yu. V. Rudenko, A. B. Bezrodniy, G. V. Mostbayer, K. I. Cherniaieva, I. V. Prydkiy, Yu. О. Sychenko, I. I. Gorda, A. V. Sablin, N. V. Melnichenko, T. O. Yarema, Yu. M. Yeroshkin, N. A. Kononenko
 
№ 1 (2018) Матриксна металопротеїназа-9 і сполучнотканинний фактор росту та їх роль у прогресуванні гепатоміокардіального фіброзу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки Анотація   PDF
І. І. Vakalyuk, N. G. Virstyuk
 
№ 1 (2018) Морфологія ревматоїдного гломерулонефриту та клініко-лабораторні порівняння Анотація   PDF (Русский)
O. V. Syniachenko, Е. D. Iegudina, A. V. Breslavets, M. V. Iermolaieva, D. A. Chystiakov, O. O. Diadyk
 
№ 2 (2018) Надмірна маса тіла й ожиріння як важливі фактори ризику цитостатик-індукованих уражень печінки у хворих на гострі лейкемії Анотація   PDF
I. M. Skrypnyk, G. S. Maslova
 
№ 1 (2018) Особливості антиоксидантного захисту та його корекція при коморбідному перебігу цукрового діабету 2 типу та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби Анотація   PDF (Русский)
O. A. Oparin, A. G. Oparin, A. A. Kudriavtsev
 
№ 1 (2018) Особливості клінічних проявів та лікування захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на цукровий діабет Анотація   PDF
I. M. Skrypnyk, T. O. Radionova
 
№ 2 (2018) Особливості лікування артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу Анотація   PDF
L. V. Zhuravlyova, Т. S. Butova, V. O. Shevchenko
 
№ 1 (2018) Особливості психоемоційного стану у респондентів з вегетативною дисфункцією на прикладі абітурієнтів медичного університету Анотація   PDF
O. I. Masik, S. I. Ponina
 
№ 2 (2018) Патогенетична роль дисбіозу товстої кишки у патогенезі взаємообтяження неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок Анотація   PDF
O. S. Khukhlina, A. A. Antoniv
 
№ 2 (2018) Поліморфізм гена β1-адренорецепторів та віддалений прогноз хворих із серцевою недостатністю Анотація   PDF
S. M. Pyvovar, Yu. S. Rudyk, T. V. Lozyk, O. B. Krotova
 
№ 1 (2018) Поліморфні варіанти A1166C гена АТІІR1 у хворих на серцево-судинну патологію Анотація   PDF
O. V. Petyunina
 
№ 2 (2018) Предиктори когнітивної дисфункції у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка Анотація   PDF (Русский)
A. S. Solonovych, A. V. Liashenko, L. S. Mkhitaryan, T. I. Gavrilenko, I. L. Revyenko, L. G. Voronkov
 
№ 2 (2018) Прогредієнтність перебігу остеопенічного синдрому у пацієнтів з коморбідністю остеоартрозу та ожиріння Анотація   PDF
L. M. Pasiyeshvili, K. I. Tereshkin
 
№ 2 (2018) Саліваційні розлади при анкілозивному спондилоартриті як чинник ороезофагеальної альтерації Анотація   PDF
A. A. Zazdravnov
 
№ 2 (2018) Саркопенія як фактор ризику хронічних неінфекційних захворювань Анотація   PDF
G. S. Isayeva, M. Yu. Melikova, M. M. Vovchenko
 
№ 1 (2018) Синдром «низького трийодтироніну» та його частота при серцевій недостатності Анотація   PDF
S. M. Pyvovar
 
№ 2 (2018) Хвороби цивілізації: печінка і поліморбідний метаболічний континуум Анотація   PDF
S. G. Sova
 
1 - 25 з 26 результатів 1 2 > >>