№ 1 (2018)

Зміст

Передова стаття

Видатні постаті, сторінки історії та співпраці харківських державних установ Національної академії медичних наук України PDF
G. D. Fadieienko, D. K. Miloslavsky 5—18

Оригінальні дослідження

Особливості антиоксидантного захисту та його корекція при коморбідному перебігу цукрового діабету 2 типу та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби PDF (Русский)
O. A. Oparin, A. G. Oparin, A. A. Kudriavtsev 19—24
Матриксна металопротеїназа-9 і сполучнотканинний фактор росту та їх роль у прогресуванні гепатоміокардіального фіброзу у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця, поєднану з неалкогольною жировою хворобою печінки PDF
І. І. Vakalyuk, N. G. Virstyuk 25—31
Морфологія ревматоїдного гломерулонефриту та клініко-лабораторні порівняння PDF (Русский)
O. V. Syniachenko, Е. D. Iegudina, A. V. Breslavets, M. V. Iermolaieva, D. A. Chystiakov, O. O. Diadyk 32—38
Алгоритм лікування хворих на саркоїдоз легень PDF (Русский)
V. K. Gavrysyuk, E. О. Merenkova, G. L. Gumeniuk, O. V. Bychenko 39—45
Синдром «низького трийодтироніну» та його частота при серцевій недостатності PDF
S. M. Pyvovar 46—51
Циркадіанні ритми екскреції 6-сульфатоксимелатоніну із сечею у хворих на остеоартроз колінних суглобів PDF
O. V. Humeniuk, M. A. Stanislavchuk, N. V. Zaichko 52—58
Особливості психоемоційного стану у респондентів з вегетативною дисфункцією на прикладі абітурієнтів медичного університету PDF
O. I. Masik, S. I. Ponina 59—63

Лікарські засоби в терапії

Досвід антикоагулянтної терапії у пацієнтів з тромбоемболією легеневих артерій PDF
S. D. Bablyak, Yu. S. Rudyk, A. F. Faynyk 64—71

Огляди

Особливості клінічних проявів та лікування захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на цукровий діабет PDF
I. M. Skrypnyk, T. O. Radionova 72—80
Поліморфні варіанти A1166C гена АТІІR1 у хворих на серцево-судинну патологію PDF
O. V. Petyunina 81—88

Звіти проблемних комісій

Звіт про роботу Експертної проблемної комісії «Терапія» МОЗ та НАМН України за II півріччя 2017 року PDF
V. A. Chernyshov 89—91