№ 4 (2020)

Зміст

Оригінальні дослідження

Асоціація між біологічним віком, клініко-біохімічними показниками, виявами когнітивних порушень і показниками здоров’я у пацієнтів з артеріальною гіпертензією PDF
O. V.  Kolesnikova, O. E.  Zaprovalna, A. O.  Radchenko, A. V.  Potapenko 5-15
Ефективність диференційованого підходу при виборі подвійної антитромбоцитарної терапії залежно від поліморфізму G634C гена ВЕФР-A при гострому інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST PDF
M. P.  Kopytsya, I. N.  Kutya, Ja. V.  Hіlova, J. V.  Rodionova, L. L.  Petenyeva 16-24
Основний фактор росту фібробластів та внутрішньосерцева гемодинаміка при пролапсі мітрального клапана у поєднанні з цукровим діабетом 1 типу PDF
O. Y.  Nikolenko, I. I.  Smirnov 25-30
Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії в поєднанні зі статинотерапією у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла PDF
N. I.  Petrik, N. N.  Syrmilo, A. A.  Kovalyova 31-40
Гендерні особливості впливу комбінованої антигіпертензивної терапії на основі телмісартану на динаміку показників добового профілю артеріального тиску PDF
L. V. Rasputina, D. V. Didenko 41-47

Лікарські засоби в терапії

Обґрунтування застосування пентоксифіліну в комплексній терапії COVID-19 PDF
E. V.  Suprun 48-54

Огляди

Akkermansia mucinifila — роль у порушенні метаболізму PDF (English)
G. D.  Fadieienko, O. Y.  Gridnyev 55-62
Підходи до лікування синдрому Шегрена: дані рекомендацій та огляд літератури PDF
Ye. D.  Yehudina, S. A.  Trypilka 63-74
Сучасні фітотерапевтичні підходи до вдосконалення комплексного лікування хворих з явищами синдрому подразненого кишечника та дисбіозу в контексті коморбідних процесів (огляд літератури та власні дослідження) PDF (English)
O. I.  Voloshyn, L. O.  Voloshyna, V. L.  Vasiuk, M. V.  Patratiy 75-82

Точка зору

Спільні шляхи розвитку, мішені та біомаркери обструктивного апное сну і подагри PDF (English)
Chen Jianchun, Zhou Pan, Tan Wei, Zheng Wuyan, Nataliia Oshmianska 83-90