№ 2 (2020)

Зміст

Оригінальні дослідження

Сучасні можливості діагностики віcцерального ожиріння та його практичне значення PDF (English)
G. D.  Fadieienko, Yа. V.  Nikiforova, O. V.  Stepanova 5-13
Особливості профілактики уражень печінки у хворих на гостру лімфобластну лейкемію у поєднанні з ожирінням PDF
I. M.  Skrypnyk, G. S.  Maslova 14-19
Асоціація індексів інсулінорезистентності з метаболічними чинниками серцево-судинного ризику у пацієнтів із гіпертонічною хворобою PDF
V. A.  Chernyshov, I. A.  Valentinova, V. L.  Shkapo 20-29
Особливості атеросклеротичної бляшки та рівня адипоцитокінів у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та хронічним панкреатитом PDF
L. V.  Zhuravlyova, D. I.  Pylyov 30-36
Оптимізація корекції ентеропанкреатичного синдрому у комплексній реабілітації пацієнтів з хронічним панкреатитом у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу PDF
L. S.  Babinets, G. M.  Sasyk 37-42

Огляди

Вплив пробіотичного харчування при цукровому діабеті 2 типу PDF
G. D.  Fadieienko, O. G.  Kurinna 43-54
Мозковий нейротрофічний фактор та його поліморфізм Val66Met (rs6265). Значення для серцево-судинної системи PDF
O. V.  Petyunina, M. P.  Kopytsya 52-59
Позагоспітальна пневмонія: морфологічні та клініко-променеві характеристики легеневого інфільтрату PDF (Русский)
Е. М.  Khodosh 60-68
Інформована згода: медичні, етичні та правові аспекти PDF
O. M.  Kovalyova 69-74
Ятрогенії та лікарські помилки як небажаний, але наявний атрибут медичної діяльності PDF
L. M.  Pasiyeshvili, A. A.  Zazdravnov, N. M.  Zhelezniakova 75-81