№ 4 (2019)

Зміст

Оригінальні дослідження

Комплексна терапія хворих, що страждають на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу з урахуванням особливостей психосоматичних порушень та окислювального стресу PDF (Русский)
A.G. Oparin, О.A. Oparin, A.A. Kudriavtsev 5-12
Характеристика взаємозв’язків лабораторно-діагностичних ознак метаболічного синдрому PDF
M.B. Shcherbynina, V.M. Hladun, A.M. Bondar 13-19
Вплив пролактину на результати ехокардіографії та добового мультиканального інтралюмі­наль­­­ного імпеданс-рН-моніторування стравоходу хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в динаміці лікування PDF
O.S. Khukhlina, A.A. Antoniv, V.Yu. Drozd 20-27
Динамічні зміни метаболічних показників під впливом комбінованої терапії у хворих на гіпертонічну хворобу, що протікає на тлі супутнього цукрового діабету 2 типу та субклінічного гіпотиреозу PDF
V.D. Nemtsova, V.V. Zlatkina, I.A. Ilchenko 28-34
Роль галектину‑3 і дисбалансу про- і протизапальних цитокінів у механізмі формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, бронхіальної астми та їх коморбідності PDF (Русский)
A.G. Oparin, О.A. Oparin, G.G. Ahvlediani 35-40
Асоціація поліморфізмів генів β-адренорецепції з перебігом серцевої недостатності PDF
S.M. Pyvovar, Yu.S. Rudyk, T.V. Lozyk, V.Yu. Galchinska, T.M. Bondar 41-49
Рівень окремих мікро- і макроелементів та активність матриксної металопротеїнази-9 у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, що розвинулась на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини PDF
I.B. Romash, V.G. Mishchuk, G.M. Ersteniuk 50-56
Прозапальний статус при неалкогольній жировій хворобі печінки та її коморбідності з артеріальною гіпертензією PDF
K.O. Prosolenko 57-62
Вплив кортизолу на порушення сну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу PDF
O.О. Buriakovska 63-68

Огляди

Мікробіом кишечнику і цукровий діабет 2 типу PDF (Русский)
O.Yе. Gridnyev, K.Yu. Dubrov 69-78
Ключові положення Європейського клінічного протоколу (Хорватія) щодо медикаментозного лікування гострої респіраторної інфекції в амбулаторній практиці та викладанні PDF
L.S. Babinets 79-83

Лікарські засоби в терапії

Новий підхід до лікування хронічної серцевої недостатності: в центрі уваги — інгібітори SGLT2 PDF (Русский)
I.G. Kravchenko, Yu.S. Rudyk, O.O. Medentseva 84-93